12.12.2022 godz. 15.30
PKiN, Sala Kruczkowskiego (4. piętro)

Interakcja człowieka z rzeczywistością cyfrową – podsumowanie badań

Pracownia VR/AR vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi przeprowadziła badania nad kolejnym doświadczeniem VR w Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem było opracowanie rekomendacji i publikacji naukowych w oparciu o wyniki badań i analiz dotyczących medium współczesnych przekazów audiowizualnych, poszerzających pole interakcji człowieka z rzeczywistością cyfrową. Po wzięciu udziału w doświadczeniu VR, podczas którego rejestrowane były dane psychofizjologiczne uczestnika doświadczenia (reakcja serca, aktywność elektrodermalna skóry, śledzenie ruchów gałek ocznych i parametry ruchu) widzowie wypełniali kwestionariusz dotyczący ich reakcji na doświadczenie. Następnie odbywała się rozmowa z badaczem w formie pytań otwartych na temat wrażeń.

O celach, przebiegu oraz wynikach badań opowie ich kierowniczka — Pola Borkiewicz.

Uczestnicy

Prezentacja
Pola Borkiewicz
Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab
Pola
Borkiewicz

Kierowniczka Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi. Producentka kreatywna kilkunastu utworów VR/XR zrealizowanych w Pracowni VR/AR, vnLab, Szkoły Filmowej w Łodzi, w tym: Control Negative (2022) – premiera DOK Leipzig; Nightsss (2021) – premiera New Frontiers, Sundance FF i Nowe Horyzonty FF; Deep Dive (2020) – premiera Courant 3D, Angoulême. Reżyserka doświadczenia: I, Habitat (VR) Assemblage, pierwszego asamblażu w cyklu: Habitat, Mirrorworld, Metaverse oraz serii esejów filmowych Habitat.

Kierowniczka badań percepcji odbiorców doświadczeń VR w projekcie Nowe Formy i Technologie Narracji w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (2019-2023) realizowanego w porozumieniu sześciu stron: vnLab PWSFTviT, VRLAB IPPAN, OPI-PIB, PJATK, KOBO oraz WF UŁ. Celem projektu jest opracowanie rekomendacji do tworzenia i ewaluacji immersyjnych środowisk, filmowych i interaktywnych doświadczeń wirtualnej rzeczywistości. Prowadzi prace badawcze Pracowni VR/AR w obszarze kodyfikacji nowego języka narracji, etnografii procesu produkcji oraz percepcji twórców i odbiorców. Pracuje nad projektem publikacji monograficznej XR, realizowanej na platformie cyfrowej vnLab, Wydawnictwa Szkoły Filmowej w Łodzi. Współautorka badań: Wpływ technologii VR na skuteczność przekazywania wiedzy i umiejętności filmowych realizowanych przez VRLAB IPPAN dla NCKF ze środków PISF (2018). Publikuje w zakresie nowego języka narracji XR, IDN, snu oraz bioetycznych konsekwencji rozwoju środowisk wirtualnych. Konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Projektantka gry VR The Curator (IAM). Projektantka i badaczka aplikacji IKEA do generowania obiektów i treści z zastosowaniem AI (2020). Współzałożycielka Stowarzyszenia XR. Jury Transatlantyk VR SpaceTime Award (2018). Inicjatorka i współzałożycielka interdyscyplinarnego projektu Systemy Narracyjne Open Lab realizowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2016/2019). Kuratorka konferencji Art&Science, Immersive Storytelling, ASP, IPPAN (2018). Współpracowniczka Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych SWPS oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Szkoły Filmowej w Łodzi (2016/2018). Ekspertka w Komisjach Oceny Innowacji (2016-2023).

Wykładowczyni w Speakers’ Avenue, kursy: Film & Percepcja (DreamScreen, NeuroCinematics) oraz Cinematic VR (Crash Course & Pro). Reżyserka snów w DreamJay, odpowiedzialna za dział audiowizualny i badania aplikacji Nightly (2015/2017). Autorka esejów audiowizualnych.

Projektantka instalacji interaktywnej i producentka otwarcia Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, muzyka_jest (2015). Dyrektor kreatywna Extended Studio (2014/2016). Projektantka interakcji wystawy Polska na EXPO2015 w Mediolanie. Dyrektor kreatywna krakowskiego Copernicus Festival, edycja I: Rewolucje (2014).