To zbiór 3 filmów 360: „Konkret”; „Telefon” i „Konkurs”. Każdy z filmów prezentuje krótką historię bohatera – ucznia w swoim codziennym środowisku szkolnym. Wszystkie filmy pokazują problem i jego pozytywne rozwiązanie – celem jest umożliwienie „wejścia” odbiorcy w świat bohatera i pozytywne przejście przez prezentowany problem. Filmy są krótką opowieścią (każdy film trwa 5 min).

Tematyka filmów

„Konkret”
Historia ucznia z Zespołem Aspergera, który nie zdał testu i otrzymuje szansę ustnej poprawy wyników. Bohater filmu znajduje się w szczególnym momencie: musi sobie poradzić w stresującej dla niego sytuacji – udzieleniu ustnej odpowiedzi z matematyki przy szkolnej tablicy. Czy uda mu się poprawnie odpowiedzieć na pytania nauczyciela, poradzić sobie z własnymi emocjami i trudnościami? Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości osoba, która ogląda film 360 w goglach VR może realnie doświadczyć trudności, z którymi zmaga się nasz bohater.

„Konkurs”
Historia uczennicy, która musi zmierzyć się z wystąpieniem publicznym w czasie szkolnej akademii.

„Telefon”
Historia chłopca, który doświadcza agresji słownej ze strony rówieśników.

Zrealizowane filmy pozwalają zanurzyć się w emocjach drugiego człowieka, jednocześnie pokazując co można zrobić, żeby wyjść z trudnych sytuacji. Wykorzystanie potencjału symulacyjnego technologii VR do kształtowania właściwych postaw i zachowań wśród dzieci jest nadrzędnym celem projektu. Poprzez tego typu przeżycia w oparciu o współodczuwanie świata drugiego człowieka, chcemy przepracować pozytywne mechanizmy zachowań, i tym samym wpłynąć na rozwój kompetencji jaką jest empatia.