13.12.2022 godz. 11.00
Centralny Dom Technologii

Światy cyfrowe w percepcji dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież stanowią znaczącą część użytkowników projektów cyfrowych, w tym również znaczącą grupę użytkowników internetu. Statystyki te znacząco wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy w trakcie pandemii większość naszych działań – w tym również edukacja i podtrzymanie kontaktów społecznych – przeniosła się do sieci. Jednocześnie to właśnie najmłodsze grupy odbiorców są najbardziej skłonne do eksperymentowania i wykazują największą ciekawość tego, co niosą ze sobą innowacje technologiczne, w tym VR. Brakuje jednak jednoznacznych opinii dotyczących korzystania przez młodzież z headsetów VR oraz wpływu wirtualnej rzeczywistości na samopoczucie i rozwój najmłodszych odbiorców cyfrowych doświadczeń. 

Przyjrzymy się przedstawionym przez badaczy i badaczki wynikom analiz prezentujących wpływ VR oraz percepcji światów cyfrowych na młodzież, podejmując próbę nakreślenia bezpiecznych ram korzystania z technologii w projektach kulturalnych i edukacyjnych.

Uczestnicy

Prowadzenie
Anna Szylar
Laboratorium Narracji Wizualnych VnLab przy Szkole Filmowej w Łodzi
Rozmówcy
Ágnes Karolina Bakk
Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy
dr Marta Materska-Samek
Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
Uniwersytet Jagieloński
dr Michał Pabiś-Orzeszyna
Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych
Uniwersytet Łódzki
Anna
Szylar

Anna Szylar – managerka kultury, kuratorka i eksperta w zakresie kultury cyfrowej z ośmioletnim doświadczeniem pracy w środowisku międzynarodowym. Inicjatorka i koordynatorka festiwalu Digital Cultures, który w latach 2017-2020 organizowany był przez Instytut Adama Mickiewicza. Propagatorka i promotorka polskich przemysłów kreatywnych, których rozpoznawalność budowała w trakcie wieloletniej pracy w Instytucie Adama Mickiewicza. Była odpowiedzialna za obecność polskich artystów, twórców gier i doświadczeń VR na międzynarodowych wydarzeniach branżowych za granicą w tym m.in. SXSW (Austin), Game Developers Conference (San Francisco), AMAZE (Berlin), MUTEK (Montreal), Tribeca Film Festival (Nowy Jork), Sheffield Doc Fest (Sheffield), IDFA (Amsterdam). Obecnie odpowiedzialna jest za dystrybucję i relacje międzynarodowe w Laboratorium Narracji Wizualnych. Współpracuje programowo z kilkoma festiwalami nowych mediów w Polsce i za granicą.

dr Marta
Materska-Samek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka i doświadczona kierowniczka projektów badawczych i rozwojowych, ekspertka branży filmowej oraz funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. Autorka ekspertyz i publikacji z zakresu przemysłów kultury i kreatywnych, polityk proinnowacyjnych oraz finansowania rozwoju sektora kreatywnego. Wykłada zarządzanie strategiczne mediami, przedsiębiorczość, nowe trendy w zarządzaniu, a także zagadnienia ekonomiki kultury i mediów. Laureatka programu Doctus Małopolski, stypendystka Rządu Republiki Francuskiej, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze zarządzania kulturą. Obecnie kierowniczka międzynarodowego projektu z zakresu mediów immersyjnych pt. „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory / Doświadczenie a technologie immersyjne – od praktyki kreatywnej do teorii edukacji” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Wpisana na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Mentorka, doradczyni biznesowa, coach innowacji. Mama Mai, Małgosi i Maćka.

dr Michał
Pabiś-Orzeszyna

Pracuje w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2019 zaangażowany w badania produkcji i recepcji VR/AR (w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi), a od 2021 w badania animacji filmowej i efektów specjalnych (projekty „The Development of a National Strategy for the Development of Industry Education for the Film Animation and Special Effects Industries for 2023-2030” oraz „Animation Studios in Gottwaldov and Lodz (1945/47-1990) – Comparative Collective Biography”). Od 2016 członek komitetu sterującego European Network for Cinema and Media Studies. Od 2021 roku członek rady doradczej projektu „Sustainable Film Production in the Netherlands” (finansowanego przez Netherlands Film Fund).

Ágnes Karolina
Bakk

Projektantka narracji i badaczka w Uniwersytecie Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie. W swojej praktyce koncentruje się na analogowym i cyfrowym opowiadaniu historii, nauce o magii, koncepcji immersji oraz interakcji (także między ludźmi i nie-ludźmi). Jest założycielką konferencji immersive storytelling Zip-Scene (zip-scene.com), która po raz trzeci odbyła się w 2021 roku i współzałożycielką Random Error Studio, laboratorium wspierającego produkcje VR, a obecnie kuratorką sekcji Vektor VR. Wykłada projektowanie escape roomów, immersive&VR-storytelling oraz projektowanie spekulatywne w MOME. Swoje badania nad teatrem immersyjnym i VR prezentowała na różnych konferencjach i platformach, od Moskwy (CILECT, 2019) po Montreal (SQUET, 2019), a także na festiwalach, m.in. na DokLeipzig (2020). Jej badania są publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych, a obecnie jest zaangażowana w kilka produkcji gier wideo oraz w artystyczną kreację VR. Jest członkinią zarządu Akcji COST INDCOR oraz członkinią kolegium redakcyjnego czasopism teatralnych „Designo” i „Játéktér”.