Prawo odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, jednak nie później niż na dzień przed wydarzeniem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Fundacja Koncept Kultura,
ul. Inżynierska 13/15 m.14
05-822 Milanówek
a.piatkowska@konceptkultura.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło na dzień przed wydarzeniem.

 

………………………., ……………………………….

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UWAGA!
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)

…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

…………………………………………
(adres Sprzedawcy)

…………………………………………
(email Sprzedawcy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

………………………………………………………………………………… za cenę,

Odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………..……
(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej