A w edukacji, dzięki wirtualnej rzeczywistości można…

Wyniki konkursu VR w edukacji

Konkurs „VR w edukacji”, organizowany przez firmę Edutech Expert i Veative z okazji Immersion Festival został rozstrzygnięty. Formuła zgłoszeń była bardzo luźna, otrzymywaliśmy więc prace polegające na opisie zajęć, prezentacje multimedialne, modele 3D, a nawet całe filmy oparte na scenariuszu.

Przy ocenie prac jury w składzie Daniel Matwiejczuk (GovTech Polska), Michał Nowakowski (Instytut Badań Edukacyjnych) i Dominik Twardowski (Edutech Expert) brało pod uwagę oryginalność pomysłu, atrakcyjność tematu, poziom wykorzystania technologii VR, wartość edukacyjną i jakość wykonania.

Konkurs odbywał się na dwóch poziomach: szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zwycięzcy otrzymują gogle edukacyjne eduVR oraz roczną licencję na treści edukacyjne.

Fundatorami nagród są firmy Veative i Edutech Expert.

LISTA NAGRODZONYCH

Szkoły podstawowe

Wyróżnienie: 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu (pod opieką Macieja Pronkiewicza) – za bardzo szczegółowy i dokładny scenariusz zajęć, który może służyć za świetny wzór dla innych placówek o podobnym profilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy:

Zespół Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie (pod opieką Marty Ciemińskiej) – za pomysł, jakość i poziom zaangażowania uczniów na wielu poziomach: stworzenie środowiska w Minecraft wraz z treścią edukacyjną, stworzenie scenariusza filmu, nagranie filmu, montaż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

Wyróżnienie:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach (pod opieką Andrzeja Chomiuka) – Za oryginalny pomysł wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do treningu równowagi i koordynacji ruchowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda główna:

Zespół Szkół im. Frigtjofa Nansena w Piastowie (Piotr Kozłowski) – za przedstawienie pojęcia fotogrametrii i implementację fotogramów w wirtualnej rzeczywistości z pomocą stworzonego przez siebie modelu 3D.