13.12.2022 godz. 12.15
Centralny Dom Technologii

Wpływ technologii VR na skuteczność przekazywania wiedzy

Czy współczesna edukacja z otwartymi ramionami przyjmie nowoczesną technologię jaką jest wirtualna rzeczywistość? Jakie mogą być zalety, a jakie zagrożenia? Dzięki immersji, czyli poczuciu całkowitego zanurzenia się w wirtualny świat, doświadczenie odbiorcy jest bardzo intensywne. Uczniowie mogą przenosić się w czasie i przestrzeni: zmieniać kontynenty, zanurzać w oceanie, wznosić w przestworza, spoglądać na świat z perspektywy innych osób i próbować zrozumieć ich odczucia, spotykać starożytnych Rzymian, Egipcjan, a nawet dinozaury. Zastosowanie VR w edukacji wydaje się szczególnie istotne w treningu funkcji poznawczych, czy w celu symulacji prawdziwych sytuacji z codziennego życia. O sposobach na wykorzystanie technologii VR w edukacji i efektach tych działań rozmawiać będą uczestnicy tego panelu.

Uczestnicy

Prowadzenie
Anna Sokołowska
Dyrektorka Centralnego Domu Technologii
Rozmówcy
Bartosz Michalak
Edutech Expert Sp. z o.o.
dr Monika Frania
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
Agata Smolak
Prezes Fundacji MladiInfo Poland, ekspert ds. AI w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pisze doktorat o polityce innowacji w systemie edukacji.
Wojciech Sak
Dyrektor Rozwoju Biznesu w Wydawnictwie Nowa Era
Anna
Sokołowska

Menadżerka, mentorka i autorka programów szkoleniowych. 

Odpowiada za całościowe funkcjonowanie Centralnego Domu Technologii w obszarze działań edukacyjnych, promocji nowych technologii i zarządzania przestrzenią. Od wielu lat tworzy i prowadzi projekty dla dzieci i młodzieży, dzięki którym wiedzę teoretyczną zamieniają na kompetencje. Zaprasza świat biznesu do edukacji, świat edukacji do technologii, a młodych ludzi do odkrywania i korzystania ze swojego potencjału. Posiada doświadczenie we współpracy międzysektorowej, łącząc administrację publiczną, biznes i edukację we wspólnych inicjatywach. 

Wcześniej związana z Fundacją im. Lesława A. Pagi, jako koordynatorka, a następnie dyrektor zarządzająca organizacji. Koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów szkoleniowych, inicjatorka młodzieżowej współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej. Specjalizuje się w tematyce edukacji, kształcenia kompetencji i rynku pracy. Wspierała rozwój i funkcjonowanie programów stażowych największych firm sektora finansowego.

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, prywatnie mama 2 córek w wieku przedszkolnym.

dr Monika
Frania

Doktor nauk humanistycznych (2011). Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki (2005) w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz studia magisterskie na kierunku politologia o specjalności dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007) na Wydziale Nauk Społecznych. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta, a jej badania naukowe skoncentrowane są na zagadnieniach związanych z edukacją cyfrową i medialną, nowymi technologiami i innowacjami w dydaktyce. Przygotowując przyszłych nauczycieli do pracy, stara się przekonywać do kreatywnego podejścia metodycznego.

Laureatka nagrody TRANSFORM4EUROPE Innovative Teaching Award (2022). Współpracuje z praktykami i teoretykami edukacji medialnej i cyfrowej z wielu uczelni europejskich.

W latach 2016–2018 była członkiem Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Nowoczesna Polska w Warszawie. Popularyzuje naukę wśród szerszego grona odbiorców podczas takich wydarzeń jak: Śląski Festiwal Nauki, Spotkania z Nauką i Życiem Studenckim, Festival Znanosti (Split, Chorwacja). Prywatnie: podróżniczka „po godzinach”.

Agata
Smolak

Agata Smolak zajmuje się naukowo i zawodowo polityką młodzieżową, jako jedną z polityk publicznych implementowanych w Polsce. Analizując i wdrażając różne aspekty związane z polityką, zwraca szczególną uwagę na powiązanie sektora edukacyjnego z rynkiem pracy dla młodzieży. Z uwagi na powyższe zainteresowania temat jej dysertacji brzmi, „Polityka młodzieżowa w sektorze kształcenia zawodowego. Studium przypadku szkół kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami”.

W ramach pracy naukowej prowadziła trzy projekty badawcze wykorzystujące wachlarz metod, narzędzi i technik badawczych stosowanych w naukach humanistycznych. Tematyka projektów badawczych dotyczyła analizy zmian i trendów w procesie edukacji a także rynku pracy. Pierwszy projekt dotyczył badania współpracy systemu edukacji z sektorem biznesu, kolejne badania dotyczyły analizy kompetencji miękkich (tj. kompetencji przyszłości), a także kompetencji zawodowych (tj. kompetencji twardych) w kontekście tranzycji młodych ludzi z systemu edukacji na rynek pracy oraz potrzeb kadrowych rynku pracy.

Agata Smolak, uzyskała tytuł magistra nauk społecznych na kierunku politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oprócz tego w ramach wymiany akademickiej, studiowała na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Podczas ostatniego, rocznego pobytu dokonywała analizy inicjatyw podejmowanych przez Unię Europejską w ramach polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki młodzieżowej. W ramach stypendium ukończyła kurs, organizowany przez Komisję Europejską i Radę Europy „Essentials of youth policy”. Otrzymała wiele krajowych i międzynarodowych stypendiów, a także wygrała konkurs na esej What is the greatest challenge facing trans- Atlantic relations and how would you overcome it? prowadzony przez Europejską Akademie Dyplomacji w Warszawie, dzięki czemu miała szansę poszerzać swoją wiedzę, poprzez udział w stażach międzynarodowych m.in. w Kongresie Stanów Zjednoczonych w biurze kongresmena Frank James Sensenbrenner Jr. w Waszyngtonie oraz w Parlamencie Europejskim jako stażystka programu Schuman w Brukseli. Oprócz tego pisywała dla studenckich periodyków, a także dla gazety Nowy Dziennik w Nowym Jorku.

Obecnie, Agata Smolak jest prezeską organizacji pozarządowej Mladiinfo.pl, która jest częścią sieci organizacji działających na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów Zachodnich. Organizacja realizuje swoje cele poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów w sektorze edukacji.

Bartosz
Michalak

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz założycielem firmy Edutech Expert specjalizującej się w dystrybucji najnowszych technologii dla edukacji i przemysłu 4.0. Jest pasjonatem druku 3D, robotyki oraz wirtualnej rzeczywistości. Był jednym z inicjatorów programu Laboratoria Przyszłości mającego na celu stworzenie nowoczesnych szkół i pomocy uczniom w zdobywaniu kompetencji przyszłości. Od 2021 roku współtworzy pierwszy w Polsce dedykowany dla edukacji system wirtualnej rzeczywistości eduVR. Jest to system VR posiadający interaktywne moduły edukacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wojciech
Sak

Ekspert w dziedzinach rozwoju biznesu, nowych technologii, funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze zastosowania technologii informacyjnych w edukacji. Od prawie 14 lat zajmuje stanowisko Dyrektora Rozwoju Biznesu w Nowej Erze, od 3 lat jest Wiceprezesem Zarządu w VULCAN. Doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami wykorzystuje we wdrażaniu strategii biznesowych.