„Notes on Blindness: Into Darkness” to immersyjny projekt wirtualnej rzeczywistości (VR) oparty na sensorycznym i psychologicznym doświadczeniu Johna Hulla dotyczącym ślepoty. Projekt został wydany wraz z filmem fabularnym.

Wielokrotnie nagradzane narracyjne doświadczenie VR daje możliwość emocjonalnej podróży do świata poza wzrokiem. W 1983 roku, po dekadach stałego pogarszania się stanu zdrowia, John Hull stał się całkowicie niewidomy. Aby nadać sens temu wstrząsowi w swoim życiu, zaczął dokumentować swoje doświadczenia na kasetach audio. Te oryginalne nagrania z dzienników stanowią podstawę tej interaktywnej, niefabularnej narracji, która jest poznawczym i emocjonalnym doświadczeniem ślepoty. Opowiadanie, reżyseria i graficzny wszechświat tworzą unikalną i wyjątkową immersję, uzupełnioną przez śledzenie ruchu, przestrzenny dźwięk i interakcje z kontrolerem.