Kanał Elbląski jest miejscem wyjątkowym, gdzie „statki pływają po trawie”. Jako żeglowna droga wodna ze złożonym systemem hydrotechnicznym, stanowi zabytek unikatowy na skalę światową, który co roku odwiedzają tysiące turystów z kraju i z zagranicy. To jedyne takie miejsce na świecie – funkcjonujące od ponad 160 lat – wykorzystujące rozwiązanie techniczne napędzane wyłącznie energią wody. Dzięki pięciu zespołom pochylni, na niespełna 10-kilometrowym odcinku Kanału Elbląskiego, statki pokonują różnicę wysokości trasy żeglugowej wynoszącej ponad 99 metrów.

Aplikacja VR „Pochylnie na Kanale Elbląskim”, umożliwia zrozumienie zasady działania i zobaczenie pracy tych unikatowych urządzeń z perspektywy obsługującego je maszynisty i sygnalisty. Przenosząc się do wirtualnej maszynowni lub na szczyt pochylni kanału Elbląskiego, użytkownik aby poprawnie przeprowadzić proces przejścia dwóch statków przez pochylnie unikając katastrofy, musi wykonać szereg niezbędnych czynności. Dzięki aplikacji możliwy jest również wirtualny spacer po wszystkich pięciu zespołach urządzeń hydrotechnicznych i mechanicznych, tworzących pochylnie, w czasie którego poznamy ich historię i funkcjonalności.
Dzięki pozyskanym cyfrowym odwzorowaniom możliwe było utworzenie bardzo wiernej kopii maszynowni, do której przenosimy się w trakcie doświadczenia VR. Sam proces i odtwarzanie niezbędnych czynności w trakcie trwania symulacji został pozytywnie oceniony i sprawdzony przez maszynistów obsługujących pochylnie.

Aplikacja zrealizowana została w ramach projektu „Wirtualnym szklakiem pochylni Kanału Elbląskiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.