Aplikacja ta powstała w ramach projektu „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”, który zakładał digitalizację ponad 100 obiektów średniowiecznych z terenu dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego. Aplikacja VR miała umożliwić zobaczenie zdigitalizowanych eksponatów w przestrzeni wirtualnego muzeum, gdzie poszczególne zdigitalizowane eksponaty możemy wziąć do ręki, dowolnie obrócić, powiększyć lub pomniejszyć, wysłuchując przy tym podstawowych informacji na ich temat. Aplikacja ta oferuje dodatkowo możliwość wykorzystania części eksponatów w praktyce zgodnie z ich przeznaczeniem w epoce, z której pochodzą. I tak przenosząc się do wirtualnej średniowiecznej wioski, możemy spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i kuszy oraz ozdobić rysikiem gliniane garnki na kole garncarskim. Dla najmłodszych wirtualnych turystów przygotowana została interakcja pt. „Chata złodzieja”, gdzie pośród wielu przedmiotów rozrzuconych w drewnianej chacie należy odnaleźć jedynie te najcenniejsze – eksponaty zdigitalizowane w ramach projektu.
Aplikacja zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.