Empiriusz jest pierwszym i jak dotąd jedynym w Polsce wirtualnym laboratorium przeznaczonym specjalnie dla szkół podstawowych i średnich – urządzenie posiada odpowiedni certyfikat CE, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci i młodzież. To kompleksowe rozwiązanie, obejmujące mobilne stanowisko pracy z wbudowanym komputerem, ekran dotykowy umożliwiający łatwą obsługę, nowoczesne, zgodne z podstawą programową oprogramowanie VR oraz gogle i kontrolery. Nauczyciele mogą korzystać z Empiriusza w dowolnej klasie w szkole i nie potrzebują łączenia online z żadnym zewnętrznym serwerem.

Obecnie Empiriusz oferuje dwa moduły tematyczne, dzięki którym uczniowie mogą wykonywać zadania związane z geometrią przestrzenną (budowa brył) lub przeprowadzać kilkadziesiąt różnych doświadczeń z chemii – korzystając z tego  modułu, uczniowie poruszają się po realistycznie wyglądającej pracowni chemicznej, sięgają  po probówki i odczynniki, przeprowadzają reakcje, wyciągają z nich wnioski i efektywnie uczą się poprzez wirtualne doświadczenie. Wszystkie zadania dostępne w Empiriuszu zostały opracowane przez specjalistów z Nowej Ery, przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi i są zgodne z podstawą programową.