INFORMACJE PODSTAWOWE
  • Tytuł: VRysunek
  • Twórcy: Cyryl Ambroziak, Ziemowit Dąbrowski, Gabriel Kryszpiniuk, Zofia Słupczyńska
  • Gatunek: doświadczenie VR

Praca jest podsumowaniem umiejętności tworzenia wewnątrz środowiska VR, które studenci przyswoili na laboratorium „Rysunek 3D” – VRysunek, edycja 1. Każdy z jej 4. modułów jest indywidualną kreacją każdego z artystów – prezentowane są razem, zgodnie z zamysłem. Praca przewiduje możliwość swobodnego przemieszczania się po jej przestrzeni, także do wnętrz kreacji, lecz nie umożliwia wchodzenia w interakcję z nimi za pomocą kontrolerów.

Cyryl Ambroziak „Bez tytułu”. Praca przedstawia koncept personifikacji śmierci w stylistyce wierzeń Voodoo. Praca nawiązuje także do osobistych zainteresowań magią i okultyzmem jako zbiorem symboli i archetypów.

Ziemowit Dąbrowski “Dżungla”. Scena z odległej przyszłości, gdy flora – monstrualna dżungla opanowała planetę. Wiele form imituje faunę, a potomkowie ludzi sami przekształcili się częściowo w rośliny. Praca inspirowana książką Briana W. Aldissa „Cieplarnia”.

Gabriel Kryszpiniuk „Bez tytułu”. Projekt jest zbiorem eksperymentów i gdybań w przestrzeni VR, która jako medium była dla mnie nowym doświadczeniem. Wirtualne rzeźby przedstawiłem w formie opowieści inspirując się wątkami fantastycznymi i pojęciem rytuału.

Zofia Słupczyńska “Domek Hobbita”. Scena inspirowana jest filmem „Hobbit” i przedstawia Bag End, mieszkanie rodziny Bagginsów. Wnętrze nory hobbickiej wypełniają meble, obrazy oraz kryjówki, które oglądający odkrywa w czasie eksploracji domu. Praca była prezentowana na wystawie końcoworocznej, zrealizowanej w przestrzeni VR Inkubatora, jako zwieńczenie współpracy w roku akademickim.

Twórcy

Cyryl Ambroziak, Ziemowit Dąbrowski, Gabriel Kryszpiniuk, Zofia Słupczyńska – studenci kierunku Malarstwo, od 1. do 3. roku, z których każdy jest interdyscyplinarnym twórcą. W większości po raz pierwszy mieli kontakt z VR, a na pewno pierwszy z możliwością tworzenia czegokolwiek wewnątrz środowiska VR.